0-700-17-911 Контакти

План за внедряване на Clock Evo СУПТО

Част 3 - Базово вневряване на Clock Evo Restaurant POS

(софтуер за управление на ресторант ClockPOSitiveAdmin и ClockPOSitive)No. Тема Описание на темата Изпълнение Онлайн От клиента Дата
1. Запознаване и изпълнение на техническите параметри за компютри,фискални устройства,интерфейси и работеща мрежа.
(актуална информация за изискванията може да получите от търговския представител)
Клиент      
2. Инсталация на отдалечен достъп:
Изтегли TeamViewer
Клиент   0.5  
3 Поставете инсталационният диск на сървъра и се свържете с нас на тел: 0700 17 911 Клиент      
4 Подготовка на внедряването - инсталация сървър Инсталация системен софтуер, Настройка система за архивиране
Извършва се след изпълнението на точки 1,2 и 3
Clock     Не е избрана дата
5 Видео уроци за Clock Evo СУПТО: Restaurant POS - Конфигурации Clock Evo Restaurant POS Видео уроци - Конфигурации. Въвеждане на задължителни номенкатури. Видео уроци с кодове (трябва да се спази същата последователност):
CPS01; CPS02; CPS03; CPS04; CPS05; CPS06; CPS07; CPS08; CPS09; CPS10; CPS11; CPS12; CPS13; CPS14;
Клиент   16  
6 Проверка на статуса и информиране на клиента (milestone) Проверка статуса на базата данни и изпълнението на т. 5 Clock 0.5   Не е избрана дата
7 Positive - подготовка на база за обучение Копие на реална база за обучение, след завършен етап от точка 5 и 6 Clock 0.5    
8 Видео уроци за Clock Evo СУПТО: Restaurant POS - Въведение Clock Evo Restaurant POS Видео уроци - Въведение. Обучение маркиране. Видео уроци с кодове (трябва да се спази същата последователност):
CPP01; CPP02; CPP03; CPP04; CPP05; CPP06; CPP07;
Клиент   4  
9 PositiveAdmin - Oбучение справки Общ преглед на най-често използвани справки Clock 2    
10 Пускане в реална експлоатация Довършителни конфигурации и стартиране на работата със програмата Clock 4   Не е избрана дата
Общо: 7 20  
Очаквана дата за пускане в реална експлоатация:


Посочените срокове са обвързващи за страните.

В случай на забавяне изпълнението на Вашите задачи от графика, насрочването на следващите стъпки с наше участие, ще бъде изпълнено при наличие на свободни сервизни агенти.

Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback