0-700-17-911 Контакти

План за внедряване на Clock Evo СУПТО

Част 4 - Базово вневряване на Clock Evo Inventory Control

(Софтуер за управление на склад Clock Effect)No. Тема Описание на темата Изпълнение Онлайн От клиента Дата
1. Запознаване и изпълнение на техническите параметри за компютри,фискални устройства,интерфейси и работеща мрежа.
(актуална информация за изискванията може да получите от търговския представител)
клиент      
2. Инсталация на отдалечен достъп:
Изтегли TeamViewer
клиент      
3 Поставете инсталационният диск на сървъра и се свържете с нас на тел: 0700 17 911 клиент      
4 Подготовка на внедряването - инсталация сървър Инсталация системен софтуер, Настройка система за архивиране Извършва се след изпълнението на точки 1,2 и 3 Clock     Не е избрана дата
5 Видео уроци за Clock Evo: Inventory control - Конфигурации Clock Evo Inventory Control Видео уроци - Конфигурации. Въвеждане на задължителни номенкатури. Видео уроци с кодове (трябва да се спази същата последователност):
CES01; CES02; CES03; CES04; CES05; CES06; CES07; CES08; CES09; CES10; CES11; CES12; CES14; CES15; CES16; CES17; CES18;
клиент   16  
6 Проверка на статуса и информиране на клиента (milestone) Проверка статуса на базата данни и изпълнението на т. 5 Clock 0.5   Не е избрана дата
7 Clock Effect - подготовка на база за обучение Копие на реална база за обучение, след завършен етап от точка 6 Clock 0.5    
8 Clock Effect – Консултации по въвеждане на задължителни номенклатури Консултациите се насрочват след изпълнението от страна на клиента на т.5 Clock 2    
9 Видео уроци за Clock Evo: Inventory control - Операции Clock Evo Inventory Control Видео уроци - Операции. Въвеждане на задължителни номенкатури. Видео уроци с кодове (трябва да се спази същата последователност):
CEP01; CEP02; CEP03; CEP04; CEP05; CEP06; CEP07; CEP08; CEP09; CEP10;
клиент   16  
10 Clock Effect – Консултации по филмите за операции с Clock Effect Консултациите се насрочват след изпълнението от страна на клиента на т.9 Clock 2    
11 Clock Effect - Oбучение справки Движение стоки и монитор неуспешно изписани количества, Стоков картон, Други справки Clock 2   Не е избрана дата
Общо: 7 32  
Очаквана дата за пускане в реална експлоатация:


Посочените срокове са обвързващи за страните.

В случай на забавяне изпълнението на Вашите задачи от графика, насрочването на следващите стъпки с наше участие, ще бъде изпълнено при наличие на свободни сервизни агенти.

Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback