0-700-17-911 Контакти

План за внедряване на Clock Evo:

Част 2 - Внедряване на Clock Evo 8No. Тема Описание на темата Изпълнение Онлайн От клиента Дата
1. Запознаване и изпълнение на техническите параметри за компютри,фискални устройства,интерфейси и работеща мрежа.
(актуална информация за изискванията може да получите от търговския представител)
клиент      
2. Инсталация на отдалечен достъп:
Изтегли TeamViewer
клиент   0.5  
3 Поставете хардуерната тапа и инсталационния диск на сървъра и се свържете с нас на тел :070017911 клиент      
4 Подготовка на внедряването -инсталация сървър Инсталация системен софтуер, Настройка система за архивиране
Извършва се след изпълнението на точки 1, 2 и 3
Clock     Не е избрана дата
5 Evo - Видео уроци - Конфигурация Clock Evo Видео уроци - Конфигурации. Видео уроци с кодове (трябва да се спази същата последователност):
EVS01; EVS02; EVS03; EVS04; EVS05; EVS06; EVS07; EVS08; EVS09; EVS10; EVS11; EVS12; EVS13; EVS14; EVS15; EVS16; EVS17; EVS18; EVS19; EVS20.
клиент   16  
6 Evo - Въвеждане на сложни тарифи Обучение он-лайн (насрочва се след като клиентът е гледал филмите за тарифи в сайта, и след завършен етап от точка 5.) Clock 1 8  
7 Evo – Консултации по въвеждане на Сложни Тарифи Консултаци по въвеждането на договори с Туроператоти/Агенти (насрочва се след като клиентът е гледал филмите за тарифи в сайта, и след завършен етап от точка 6.) Clock 1    
8 Evo - подготовка на база за обучение Копие на реална база за обучение, след завършен етап от точка 7 Clock 0.5    
9 Evo - Видео уроци - Рутинни операции Clock Evo - Въвеждане на Резервации: Видео уроци с кодове:
EVP02; EVP03; EVP04; EVP05; EVP06; EVP07; EVP08; EVP09; EVP10; EVP11/12; EVP13; EVP14; EVP15; EVP17; EVP19; EVP20.
клиент   8  
10 Проверка на статуса и информиране на клиента (milestone) Проверка статуса на базата данни и изпълнението на точки 5,6 и 9 от страна на потребителя Clock 0.5   Не е избрана дата
11 Evo - Видео уроци - Рутинни операции Clock Evo - Обучение за операции с резервация: Видео уроци с кодове:
EVP02; EVP03; EVP04; EVP05; EVP06; EVP07; EVP08; EVP09; EVP10; EVP11/12; EVP13; EVP14; EVP15; EVP17; EVP19; EVP20; EVP21; EVP22; EVP23; EVP24; EVP25; EVP26.
клиент   3  
12 Evo - Видео уроци - Рутинни операции Clock Evo - Обучение дневни операции на рецепция: Видео уроци с кодове:
EVP01; EVP04; EVP05; EVP07; EVP11/12; EVP13; EVP14; EVP15; EVP16; EVP17; EVP18; EVP19; EVP20; EVP21; EVP22; EVP23; EVP24; EVP25; EVP26; EVP27; EVP28; EVP29; EVP30; EVP31; EVP35; EVP36; EVP37; EVP38; EVP39; EVP40;
клиент   1  
13 Evo - Обучение права за достъп Обучение он-лайн (насрочва се след като клиентът е гледал филмите за тарифи в сайта, и след завършен етап от точка 12.) Clock 1    
14 Evo - Видео уроци - Рутинни операции Clock Evo - Обучение справки: Видео уроци с кодове:
EVP35; EVP36; EVP37; EVP38; EVP39; EVP40;
клиент   2  
15 Пускане в реална експлоатация Довършителни конфигурации и стартиране на работата със програмата Clock 4   Не е избрана дата
Total: 8 38.5  
Очаквана дата за пускане в реална експлоатация:


Посочените срокове са обвързващи за страните.

В случай на забавяне изпълнението на Вашите задачи от графика, насрочването на следващите стъпки с наше участие, ще бъде изпълнено при наличие на свободни сервизни агенти.

Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback