0-700-17-911 Контакти

Безплатни курсове за обучение

Безплатни курсове за обучение и настройки на Clock Evo

Тук ще намерите кратки видео клипове, показващи всички настройки, които трябва да направите преди да започнете работа със системата.

За по-голяма леснота и яснота, препоръчваме всяка настройка да се прави едновременно с видеото и в реда, в който клипът е поместен в списъка.

Всяка грешка, която се допусне на този етап, е поправима при проверката, която извършваме преди пускане на базата в реална експлоатация.

Ако някое видео не е достатъчно ясно, моля свържете се със сервизния ни отдел, за да отговорим на конкретните ви въпроси или да насрочим консултаци.Видео обучения за внедряване на Clock Evo СУПТО

Съдържание: 20 филма придружени с текстови инструкции.

Обхват: Курсът обхваща почти напълно подготовката на Clock Evo за работа.

Предназначен за: Потребители, които въвеждат системата в експлоатация, както и потребители отговарящи за текущата й поддръжка.


Настройка на хотел

 • фирмени данни;
 • национална валута за хотела;
 • банкови сметки;
 • лого и текстове за печат на клиентските форми.

Настройка на типове стаи

 • наименования на типовете;
 • брой основни легла.

Настройка на стаи

 • създаване на характеристики на стаи;
 • въвеждане на стаи в системата.

Настройка на валути

 • въвеждане на валута;
 • задаване на обменен курс.

Настройка на групи услуги

 • създаване на групи, в които се въвеждат услугите в базата данни.

Настройка на услуги

 • създаване на допълнителни услуги;
 • ревеню категории;
 • преводи на услуги.


Съдържание: 40 филма придружени с линкове към текстови инструкции.

Обхват: Курсът обхваща ежедневните операции в системата.

Предназначен за: Мениджъри и служители на рецепция.

Препоръчителен и за: Служители в Резервационен офис, Отдел Маркетинг, Счетоводство, както и всички, които искат да научат как да използват Clock Evo.


Свободни стаи и цени

 • въвеждане на желаните условия за резервация;
 • избор на тип стая и тарифа;
 • създаване на резервация.

Как да създам нова резервация

 • избор на стая;
 • попълване на задължителните данни;

Резервации за групи

 • създаване на групова резервация;
 • въвеждане на данни за всяка резервация;

Екран Резервации

 • възможности за операции с резервации в екрана;
 • филтри за търсене.

Преглед и редакция на резервация

 • редакция на характеристиките на резервация;

Смяна на титуляр на резервация

Видеото показва как и при какви условия може да се смени титуляра на резервация.


Съдържание: 22 филма с линкове към текстови инструкции.

Обхват: Курсът показва основните рутинни операции в системата. За допълнителни операции и настройки, вижте курсове Хотелски софтуер - Конфигурация и Хотелски софтуер - Рутинни операции.

Предназначен за: Потребители, които искат да започнат работа с програмата веднага.


Как да настаня резервация

Видеото показва как се настанява резервация в Clock Evo.

Изпращане на резервация

Видеото показва как се изпраща резервация в Clock Evo.

Приключване на смяна

Видеото показва как се приключва смяна в Clock Evo.
Видео обучения за внедряване на Clock Evo Inventory Control (Складова програма)

Съдържание: 18 филма придружени с линкове към текстовите инструкции.

Обхват: Курсът показва първоначалната настройка на системата стъпка по стъпка.

Предназначен за: Потребители отговорни за подготовката на системата за работа.


Създаване на обекти и складове

Видеото показва как се създават складове и обекти в програмата.

Въвеждане на контрагенти

Видеото показва как се въвеждат данни на контрагенти в програмата.

Създаване на мерни единици

Видеото показва как се създават мерни единици в програмата.


Content: 10 филма придружени с линкове към текстовите инструкции.

Coverage: Курсът представя основните рутинни операции с програмата.

Designed for: Потребители на оперативно ниво.


Обработване на доставки

 • създаване;
 • заприхождаване;
 • други операции.

Трансфер между складове

 • създаване;
 • въвеждане;
 • допълнителни операции.

Документи за брак

 • бракуване на стоки;
 • нов документ за брак;
 • операции с документи за брак.Видео обучения за внедряване на Clock Evo Restaurant POS

Clock POSitive Admin: Конфигурация

Съдържание: 14 филма придружени с линкове към текстови инструкции.

Обхват: Курсът представя подготовката на системата за работа.

Предназначен за: Потребители на управленско и изпълнително ниво, отговорни за въвеждането на системата в експлоатация.


Създаване на обекти

 • възможните операции с обекти;
 • създаване на обект.

Задаване на системна дата

Видеото показва как се задава системната дата в Clock POSitive Admin.

Създаване на потребител

 • създаване на потребител;
 • присвояване на група права.

Clock POSitive: Съкратен курс

Съдържание: 12 филма придружени с линкове към текстовите инструкции.

Обхват: Курсът представя рутинните операции в системата.

Предназначен за: Потребители, които искат да започнат работа със системата веднага.


Маркиране на поръчка

Видеото показва как се маркира поръчка в системата.

Разделяне на сметка

 • разглеждане на сметка;
 • прехвърляне на артикул;
 • приключване на всички сметки заедно.

Приключване на сметка

 • приключване на сметка в брой;
 • прехвърляне на начисленията по гост или по сметка в хотелската програма.Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback