Хотелски софтуер - Рутинни операции

40 филма придружени с линкове към текстови инструкции. Курсът обхваща ежедневните операции в системата. Предназначен за мениджъри и служители на рецепция, служители в резервационен офис, отдел маркетинг, счетоводство, както и всички, които искат да научат как да използват Clock EVO.

EVP01: Свободни стаи и цени в Clock EVO (3:52 min)

 • въвеждане на желаните условия за резервация;
 • избор на тип стая и тарифа;
 • създаване на резервация.

EVP02: Как да създам нова резервация в Clock EVO (6:17 min)

 • избор на стая;
 • попълване на задължителните данни;
 • възможности за предварително изчисляване на цена и промяна на тип стая/пансион/...

EVP03: Резервации за групи в Clock EVO (6:32 min)

 • създаване на групова резервация;
 • въвеждане на данни за всяка резервация;
 • подредба на rooming list;
 • редактиране на повече от една резервация едновременно.

EVP04: Екран Резервации в Clock EVO (2:30 min)

 • възможности за операции с резервации в екрана;
 • филтри за търсене.

EVP05: Преглед и редакция на резервация в Clock EVO (9:13 min)

 • редакция на характеристиките на резервация;
 • задаване на ранно/късно заминаване;
 • задаване на различен тип стая/настаняване по гости/по дни;
 • задаване на ръчна цена или различна тарифа по гости/по дни;
 • регистриране на депозит;
 • въвеждане на задача свързана с резарвацията.

EVP06: Смяна на титуляр на резервация в Clock EVO (1:39 min)

 • Видеото показва как и при какви условия може да се смени титуляра на резервация.

EVP07: Депозит по резервация в Clock EVO (1:57 min)

 • гарантиращ депозит по резервация;
 • депозит по сметка;
 • приемане на аванс/депозит по резервация със и без издаване на документ;
 • особености.

EVP08: Изискуем депозит в Clock EVO (3:57 min)

 • определяне на размера на изискуемия депозит за определена резервация;
 • определяне на срока за получаване на депозита;
 • особености.

EVP09: Предварително начисляване в Clock EVO (2:17 min)

 • необходимостта от предварително начисляване;
 • процедура за предварително начисляване;
 • особености.

EVP10: Как да анулирам резервация в Clock EVO (2:01 min)

 • автоматично анулиране на резервация;
 • ръчно анулиране на резервация;
 • копиране на анулирана резервация.

EVP11: Отделяне на гости в нова резервация в Clock EVO (1:47 min)

 • Видеото показва как гости от една резервация може да се отделят в нови резервации.

EVP12: Обединяване на резервации в Clock EVO (0:57 min)

 • Видеото показва как различни резервации се настаняват в обща стая.

EVP13: Как да настаня резервация в Clock EVO (1:04 min)

 • Видеото показва как се настанява резервация в Clock EVO.

EVP14: Адресни карти и регистрация в Clock EVO (6:48 min)

 • Видеото обяснява функцията на адресните карти в системата и регистрацията на гостите.

EVP15: Как да задам тип на гост в Clock EVO (1:29 min)

 • Видеото показва как се задава тип на гост в Clock EVO

EVP16: Блокиране на стаи в Clock EVO (2:30 min)

 • създаване на блокажи;
 • блокажи тип Out of Inventory;
 • блокажи тип Out of Order.

EVP17: Монитор Статус на стаи в Clock EVO (4:53 min)

 • изглед на екрана - групиране;
 • филтри за търсене;
 • обозначения и информация за стаите.

EVP18: Как да маркирам стая като чиста или мръсна в Clock EVO (0:51 min)

 • Видеото показва процедурата за маркарине на стаи като чисти или мръсни.

EVP19: Как да начисля допълнителна услуга по резервация в Clock EVO (3:34 min)

 • начисляване на повече от един брой наведнъж;
 • начислявнане на допълнителна услуга за период;
 • начисляване със и без закриване на начислението.

EVP20: Как да преместя резервация в друга стая в Clock EVO (2:19 min)

 • преместване на резервация в монитор Статус на стаи;
 • преместване на резервация в екран Резервация ->преглед и редакция.

EVP21: Как да проверя баланс и да издам документ в Clock EVO (9:52 min)

 • преглед на общия баланс на резервацията;
 • преглед на отделните начисления;
 • закриване на начисление;
 • издаване на документ на физическо или юридическо лице;
 • промяна на начина на плащане на документа;
 • печат на документа;
 • особености.

EVP22: Изпращане на резервация в Clock EVO (3:49 min)

 • изпращане резервация с открити начисления;
 • изпращане на резервация без открити начисления;
 • изпращане на резервация преди изтичане на периода й.

EVP23: Екран Издадени документи в Clock EVO (2:40 min)

 • избор на изглед;
 • филтри за търсене.

EVP24: Операции с издадени документи в Clock EVO (3:26 min)

 • анулиране;
 • сторниране;
 • печат;
 • издаване на фактура за проформа;
 • фискализиране;
 • експорт към eFaktura.

EVP25: Печат на документи в Clock EVO (2:21 min)

 • Видеото разглежда избора на форма на печат при издаване не документ.

EVP26: Приключване на смяна в Clock EVO (1:12 min)

 • Видеото показва как се приключва смяна в Clock EVO.

EVP27: Междинен отчет на ФП в Clock EVO (0:46 min)

 • Видеото показва как се изпълнява операцията за междинен отчет на фискален принтер.

EVP28: Приключване на финансов ден в Clock EVO (1:43 min)

 • Видеото показва как се приключва финансов ден в програмата.

EVP29: Приключване на ФП в Clock EVO (1:04 min)

 • Видеото показва как се приключва фискален принтер в системата.

EVP30: Отчет за период на ФП в Clock EVO (1:10 min)

 • Видеото показва операцията за плучаване на отчет за период на фискален принтер.

EVP31: Приключване на няколко ФП в Clock EVO (0:59 min)

 • Видеото показва процедурата по приключване на повече от едно фискални устройства в системата.

EVP32: Настройка на модул Разчети в Clock EVO (2:20 min)

 • избор типове плащане;
 • създаване на сметка за приемане на плащания.

EVP33: Вземания и плащания в модул Разчети в Clock EVO (2:55 min)

 • автоматично възникване на вземане;
 • ръчно създаване на вземане;
 • въвеждане на плащане.

EVP34: Баланс, кредит и справки в модул Разчети в Clock EVO (3:43 min)

 • проверка на баланс на клиент;
 • автоматично възникване на кредитен документ;
 • ръчно създаване на кредитен документ;
 • справки.

EVP35: Справки за рецепция в Clock EVO - група „Адресни карти и регистри“ (4:28 min)

 • "Адресни карти за чужденци (експорт)";
 • Адресни карти - различни формати.

EVP36: Справки за рецепция в Clock EVO - група „Домакинство“ (3:15 min)

 • Видеото разглежда справка "Оперативна справка за домакинството"

EVP37: Справки за рецепция в Clock EVO - група „Резервации, гости, сметки“ (1:42 min)

 • Видеото разглежда справка "Незакрити сметки"

EVP38: Справки за рецепция в Clock EVO - група „Хранене“ (3:43 min)

 • "Списък на гостите с изхранване";
 • "Списък на стаите с изхранване".

EVP39: Справки за рецепция в Clock EVO - група „Контролни“ (1:47 min)

 • Видеото разглежда справка "Междинен отчет - документи и плащания по потребители"

EVP40: Справки за рецепция в Clock EVO - група „Счетоводство“ (2:19 min)

 • Видеото разглежда справка "Обороти по типове плащания и документи за период"