Clock POSitive: Въведение

12 филма придружени с линкове към текстовите инструкции. Курсът представя рутинните операции в системата. Предназначен за потребители, които искат да започнат работа със системата веднага.

01: Създаване на обекти в Clock POSitive Admin (1:35 min)

 • възможните операции с обекти;
 • създаване на обект.

02: Създаване на артикули в Clock POSitive Admin (3:31 min)

 • създаване на групи артикули;
 • създаване на артикули;
 • особености.

03: Редакция на ценови листи в Clock POSitive Admin (7:49 min)

 • редакция на отделни артикули;
 • редакция на повече от един артикул или цяла листа;
 • възможности за редакция - Специални функции и Разширена редакция.

04: Създаване на потребител в Clock POSitive Admin (3:04 min)

 • създаване на потребител;
 • присвояване на група права.

05: Задаване на системна дата в Clock POSitive Admin (0:35 min)

 • Видеото показва как се задава системната дата в Clock POSitive Admin.

06: Маркиране на поръчка в Clock POSitive (2:01 min)

 • Видеото показва как се маркира поръчка в системата.

07: Разделяне на сметка в Clock POSitive (1:14 min)

 • разглеждане на сметка;
 • прехвърляне на артикул;
 • приключване на всички сметки заедно.

08: Приключване на сметка в Clock POSitive (2:45 min)

 • приключване на сметка в брой;
 • прехвърляне на начисленията по гост или по сметка в хотелската програма.

09: Приключване на сервитьор в Clock POSitive Admin (1:25 min)

 • Видеото показва как се приключва сервитьор в програмата.

10: Дневно приключване в Clock POSitive (1:38 min)

 • Видеото показва как се изпълнява дневно приключване в програмата.

11: Приключване на ФП за период в Clock POSitive (0:47 min)

 • Видеото показва как се получава отчет на фискален принтер за период в системата.

12: Приключване за инвентаризация в Clock POSitive (1:20 min)

 • Видеото показва процедурата по приключване за инвентаризация в програмата.