Clock POSitive Admin: Конфигурация

14 филма придружени с линкове към текстови инструкции. Курсът представя подготовката на системата за работа. Предназначен за потребители на управленско и изпълнително ниво, отговорни за въвеждането на системата в експлоатация.

CPS01: Създаване на обекти в Clock POSitive Admin (1:35 min)

 • възможните операции с обекти;
 • създаване на обект.

CPS02: Задаване на системна дата в Clock POSitive Admin (0:35 min)

 • Видеото показва как се задава системната дата в Clock POSitive Admin.

CPS03: Създаване на складове в Clock POSitive Admin (1:07 min)

 • Видеото поазква как се създават складове в системата.

CPS04: Създаване на артикули в Clock POSitive Admin (3:31 min)

 • създаване на групи артикули;
 • създаване на артикули;
 • особености.

CPS05: Създаване на раздели в меню в Clock POSitive Admin (1:05 min)

 • Видеото показва как се създават разделите в менютата в системата.

CPS06: Създаване на меню в Clock POSitive Admin (1:59 min)

 • създаване на ново меню;
 • копиране на съществуващо меню.

CPS07: Създаване на ценови листи в Clock POSitive Admin (6:40 min)

 • въвеждане на единични артикули в базова ценова листа;
 • въвеждане на групи артикули в ценова листа;
 • създаване на допълнителни ценови листи.

CPS08: Редакция на ценови листи в Clock POSitive Admin (7:49 min)

 • редакция на отделни артикули;
 • редакция на повече от един артикул или цяла листа;
 • възможности за редакция - Специални функции и Разширена редакция.

CPS09: Дефиниране на отстъпки в Clock POSitive Admin (1:52 min)

 • дефиниране на отстъпка;
 • задаване на тип на отстъпката - процент, твърда сума, свободна стойност;
 • определяне на ниво на достъп до отстъпката.

CPS10: Дефиниране на сервиз в Clock POSitive Admin (1:17 min)

 • дефиниране на сервиз;
 • тип на надценката - твърда сума, свободна стойност;
 • задаване на горна и долна граница на сервиза;
 • определяне на ниво на достъп до сервиза.

CPS11: Дефиниране на причини за войд в Clock POSitive Admin (1:32 min)

 • дефиниране на избираемите причини за войд;
 • определяне на ниво на достъп.

CPS12: Дефиниране на типове плащане в Clock POSitive Admin (2:59 min)

 • следене в справки;
 • фискален статус;
 • връзка с хотелска система;
 • връзка с програма за клиентска лоялност.

CPS13: Регистриране на клиенти в Clock POSitive Admin (3:41 min)

 • създаване на групи клиенти;
 • регистриране на клиент.

CPS14: Създаване на потребител в Clock POSitive Admin (3:04 min)

 • създаване на потребител;
 • присвояване на група права.