Конфигурации Складова програма

18 филма придружени с линкове към текстовите инструкции. Курсът показва първоначалната настройка на системата стъпка по стъпка. Предназначен за потребители отговорни за подготовката на системата за работа.

CES01: Създаване на обекти и складове в Clock EVO Inventory Control (1:59 min)

 • Видеото показва как се създават складове и обекти в програмата.

CES02: Въвеждане на фирмени данни в Clock EVO Inventory Control (0:52 min)

 • Видеото показва как се въвеждат фирмени данни в програмата.

CES03: Въвеждане на контрагенти в Clock EVO Inventory Control (1:27 min)

 • Видеото показва как се въвеждат данни на контрагенти в програмата.

CES04: Създаване на мерни единици в Clock EVO Inventory Control (0:53 min)

 • Видеото показва как се създават мерни единици в програмата.

CES05: Създаване на тип плащане в Clock EVO Inventory Control (0:45 min)

 • Видеото показва как се създава тип плащане в програмата.

CES06: Настройка на типове документи в Clock EVO Inventory Control (6:30 min)

 • вид - първичен, резултатен, съпроводителен, поръчка;
 • настройка на разпечатки;
 • дефиниране на номератор.

CES07: Създаване на данъчни групи в Clock EVO Inventory Control (1:27 min)

 • Видеото показва как се създават данъчни групи в програмата.

CES08: Стойности по подразбиране в Clock EVO Inventory Control (3:00 min)

 • Видеото разглежда стойностите по подразбиране, които се предлагат за ежедневните операции в програмата.

CES09: Продукти без трансформация в Clock EVO Inventory Control (6:52 min)

 • продукти и полуфабрикати;
 • групи продукти;
 • нов продукт - основни данни;
 • допълнителни данни за поръчки;
 • рестрикции за употреба;

CES10: Продукти с трансформация в Clock EVO Inventory Control (5:27 min)

 • продукти и полуфабрикати;
 • нов продукт;
 • схема за производство.

CES11: Групи изделия в Clock EVO Inventory Control (1:33 min)

 • Видеото обяснява групите изделия в програмата.

CES12: Създаване на изделие в Clock EVO Inventory Control (3:39 min)

 • Видеото проследява създаването на изделие в програмата.

CES13: Създаване на рецепта на изделие в Clock EVO Inventory Control (4:09 min)

 • Видеото показва как се създава рецепта за изделие.

CES14: Операции в екран „Изделия“ в Clock EVO Inventory Control (3:54 min)

 • преглед;
 • създаване на ново изделие;
 • създаване на рецепта;
 • редакция;
 • изтриване;
 • рестрикции;
 • преизчисляване;
 • смяна на склад;
 • копие.

CES15: Стокови листи в Clock EVO Inventory Control (5:18 min)

 • създаване на нов стоков лист;
 • въвеждане на стоки в стоков лист;
 • употреба в модул "Поръчки".

CES16: Периоди с фирмени цени в Clock EVO Inventory Control (1:26 min)

 • Видеото обяснява периодите с фирмени цени в програмата.

CES17: Съответствия на складове в Clock EVO Inventory Control (2:12 min)

 • Видеото показва как се настройват съответствия на складове между Clock EVO Inventory Control и Clock POSitive Admin.

CES18: Съответствия на стоки в Clock EVO Inventory Control (4:16 min)

 • Видеото разглежда автоматично и ръчно настройване на съответствията на стоки.