0-700-17-911 Контакти

Clock Evo СУПТО - системни изисквания (минимални)

Операционна система

Работни станции
 • MS Windows XP Home Edition
 • MS Windows XP Professional
 • Windows Vista (32 и 64 bit)
 • Windows 7 (32 и 64 bit)
 • Windows 8 (32 и 64 bit)
 • Windows 10 (32 и 64 bit)
Сървър
 • MS Windows 2003 Server
 • Windows Server 2008 (32 и 64 bit)
 • Windows 7 (32 и 64 bit)
 • Windows 8 (32 и 64 bit)

Хардуерни изисквания

Работни станции
 • Pentium (аналог или по-добър) 2400 MGhz или по-бърз;
 • 1024 МВ свободна RAM памет;
 • 20 GB HDD;
 • монитор с резолюция 1024х768 и Hi-color (16 bit) или по-висока;
 • един, два или повече RS232 порта при свързване с RS232 принтери, фискални устройства, картови четци, картови енкодери, телефонни централи или други интерфейси.
Сървър
Брой работни станции До 5 От 5 до 10 Повече от 10
  Pentium 4 – 2,4 GHz (аналог или по-добър), свободна 2 GB Ram или повече, 60 GB HDD, UPS, CD-RW, USB Pentium 4 – 2,8+ GHz (аналог или по-добър), свободна 2 GB Ram или повече, 80+ GB SATA или SCSI HDD, UPS, CD-RW, USB Pentium 4 – 3+ Ghz (аналог или по-добър), свободна 3 GB Ram или повече, 120 GB SATA или SCSI HDD, UPS, CD-RW ( backup device), USB

Мрежови спецификации:

 • Задължителна интернет връзка (http,https,RMI) на сървъра на Clock Evolution 2011/ Clock Evo 8 Server необходима за ежемесечното подновяване на електронния активационен ключ и за автоматично обновяване на Clock EVO.
 • Нормална работа на всички системи изисква TCP / IP LAN връзка със скорост минимум 56 мегабита (препоръчително 100 мегабита). Изисква се стабилна връзка между отдалечените станции и сървъра през TCP портове 3050, 3051, 3424 и UDP порт 3424. Задължително е съдържанието на споделените папки да е достъпно от всички работни станции.
 • Работа в режим CRS (Централно резервационно бюро) изисква минимум 4 мегабита широчина на TCP канала.
 • ClockEvolution работи коректно в среда с минимум 512 килобита широчина на TCP канала (препоръчително 1 мегабит).
 • Коректната работа на множество потребители върху една база данни през интернет налага използването на терминален сървър, за да може всеки отделен потребител да работи в отделна сесия, без да пречи на останалите. Терминалната връзка е максимално оптимизирана, работата със системите тече най–бързо при този модел, дори и при относително слаба интернет свързаност.

Забележка:

 • Според изискванията за работа в репликация и множество транзакции през дистанционен достъп не се препоръчва Вариант 1 за сървър.
 • Не се препоръчва използването на сървъра за работна станция.
 • Препоръчително е в мрежата да има CD-RW device, където да се записват ежедневно архивите на базите данни, генерирани от автоматичния архиватор, настроен на сървъра. По този начин, при евентуален дефект в твърдия диск на сървъра, винаги ще може да се възстанови информацията и да продължи нормалната работа на системата.
 • Изискването за USB на сървъра е свързано с хардуерния лицензиращ ключ.

Несъвместимост с други софтуерни продукти

Възможна е несъвместимост с други софтуерни продукти, ако те използват база данни Interbase или Firebird. Това може да бъдат счетоводни системи Ajur L, Santa, или други хотелски или ресторантски продукти.

За проверка на съвместимостта на такъв софтуер с продуктите на Clock Hotel Software, моля свържете се с отдел "Обслужване на клиенти".

В случай на несъвместимост е необходимо да се осигури отделен сървър за продуктите на Clock Hotel Software.

По-икономичен вариант на отделния хардуерен сървър е софтуерен "виртуален сървър", инсталиран на съществуващия компютър. В този случай разходите се свеждат до закупуването на един допълнителен лиценз за операционната система Windows и евентуално добавяне на RAM за достигане на изискванията по-горе.

За виртуална среда може да се използва безплатният продукт VirtualBox или алтернативен. Задължително условие е избраният продукт да поддържа USB, необходимо за лицензирането.

Обърнете внимание, че версията VirtualBox Open Source Edition (OSE) не поддържа USB и не е подходяща!
Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback