0-700-17-911 Контакти

Clock Evo СУПТО: подробно описание на хотелската програма

Статистика, справки и прогнози

Справки и ключови показатели за работата (KPI)

Clock EVO СУПТО предлага широк набор от справки, които дават информация за всички аспекти на управлението на хотела: прогнозна заетост, домакинство, контрол, анализ, маркетинг, счетоводство и хранене.

Ключовите показатели за работата.
Нашият хотелски софтуер следи всички стандартни показатели за работата на хотела, които се отчитат в туристическата индустрия. Те се изчисляват според USALI.
 • Статистика на стаи: Заетост, Заетост с повече от един гост, Гости по пазарни сегменти, Пристигания, Заминавания, Анулации, Непристигнали.
 • Приходи: По USALI категории, под-категории и пазарни сегменти.
 • Съотношения: среден дневен приход от стаи, средна цена за гост, процент заетост , процент заетост с повече от един гост в стая, приход от стаи изчислен към стаите за продажба, общ приход от стаи изчислен към стаите за продажба, средно гости в стая, средна продължителност на престоя, среден приход на гост.
Контролни справки.
Множество справки за контрол на:
 • приети и консумирани депозити;
 • касови отчети;
 • начислени и консумирани бонус точки по програма за клиентска лоялност;
 • издадени документи;
 • справки за тарифите и цените на стаите;
 • вътрешни и външни телефонни разговори.
Операциите, извършени от потребители, също се следят:
 • промяна на престоя
 • редактиране на адресни карти
 • премествания на гости в различни стаи
 • ръчни промени на условията на настаняване
 • изтриване на гости
 • и др.
Регистрационни/Адресни карти и регистри.
Всички регистри и адресни карти изисквани от закона. Различни форми в зависимост от изискванията на местните власти или на националното законодателство.
Договорни условия / Ваучер списъци.
Справки обслужващи обработката на задълженията от туроператори или контрагенти и следенето на договорените контингенти. Описания на резервации и гости по пристигания, ваучери и издадени фактури. Обобщени и подробни справки. Използване на контингента от тур операторите.
Резервации, Гости, Сметки.
Всички справки необходими за ежедневните задачи на рецепция.
 • Пристигания
 • Пристигания по час и трансфер
 • Непристигнали
 • Настанени резервации
 • Списъци на гости
 • Вземания по стаи и резервации
 • Рождени дни на гости
 • Изпращания
 • Изпращания по час
 • Трансфер
Заетост.
Справки за текущата, краткосрочна и дългосрочна заетост. Карта на хотела показваща свободните, заетите и стаите с очаквани резервации. Календар показващ свободните стаи за всяка дата на избран месец. 7-, 14 - и 30-дневни прогнози за заетостта. Дългосрочна прогноза за заетостта с подробна информация за видовете заетост по дни, седмици и месеци. Експорт на перспективната заетост в Excel и OpenOffice за по-задълбочени анализи и прогнози.
Статистика и маркетинг.
Статистическа и маркетингова информация за заетостта и приходите.
 • Приходи. Нетни и брутни приходи отчитани по: маркетингов сегмент на госта; Гост/ Агент/Туроператор; USALI категории, подкатегории, потребителска категоризация и услуги; Националност; Други маркетингови анализи като: Канал, Причина за пристигане, Причина за информираност, Източник. Данните за приходите за избрания период могат да бъдат представени по ден, седмица, месец или година. Някои справки показват информацията за ден, месец и година, както и в сравнение с предходна година.
 • Заетост. Справките за нощувки и процент заетост могат да представят данните в различни разрези: По националност; По типове стаи; По пазарни сегменти; По видове блокажи; По допълнителни маркетингови показатели: Сегмент, Източник, Канал, причина за пристигане и за информираност. Заетостта може също да бъде представена с различна степен на подробност: за ден, за седмица, за месец, за година. Справките със сравнение "Ден, месец, година" съпоставят данни с предходна година.
Домакинство.
Справки с инструкции за дневните зареждания и поддръжка на стаите. Използването на схеми за поддръжка позволява пълна автоматизация на предоставянето на информация свързана с операциите по домакинството.
Собственици / Наемодатели
(Кондо хотели, Апартаменти под управление и ваканционни имоти)
Справки даващи информация за приходите от отдаване под наем на имотите на собственици. Справки за движението по клиентските сметки на собствениците. Справки за резервациите и нощувките на собствениците в стаите им. Справка за баланса с анализ на приходите, разходите и печалбата за хотела от всяка стая и собственика ѝ.
Счетоводни.
Справки за осчетоводяване на различните операции.
 • Списък с документи. Различни списъци на издадените фактури и документи, позволяващи няколко разреза: по документи; по услуги; по изпълнители; по начини на плащане.
 • Счетоводни справки. Операциите в хотела в прости продажбени записи: Клиентска сметка, приходна сметка, сметка за ДДС.
 • Продажбени отчети.
Изхранване.
Цялата информация от хотела до заведенията за хранене на гостите. Обобщени справки за ежедневно планиране на закуска, обяд и вечеря. Справка за предоставено специално договорено изхранване по агенти. Детайлни справки по стаи и гости за допускане до бюфета. Статистически справки за желан период. Всички справки дават възможност за промяна на времето за хранене за туристи с ранно или късно пристигане.
Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback