0-700-17-911 Контакти

Clock Evo СУПТО: подробно описание на хотелската програма

Домакинство и поддръжка на стаите

Housekeeping

Актуализация на статуса на стаите в реално време
чисти, мръсни и блокирани.
Поддръжка на стаите и графици за зареждане.
Задайте стандартна схема за домакинството, която определя процедурите по почистване и подготвяне на стаите за гости. Тя позволява съставяне на списък със задачи за всеки член от персонала на отдела. Системата разрешава използването на различни схеми за поддръжка за различните организатори, ако договорите с тях изискват такива.
Специални изисквания.
Всяка резервация позволява да се добавят изисквания за специално зареждане или за допълнителни удобства в стаята. Тези изисквания могат да се съхраняват и в профила на госта и тогава те се прехвърлят автоматично към всяка негова резервация.
Калкулация на себестойност.
Изчисляване на разходите за операции и материали за определен период.
Блокиране на стаи.
Възможни са два вида блокиране на стаи - 'Out of Order' и 'Out of Inventory', като те се отчитат по различен начин в заетостта. Разнообразни причини за блокаж и забележки дефинирани от потребителите.
Автоматична актуализация на статуса.
Статусът на стая може да се промени чрез телефонна централа, без намесата на оператор.
Автоматизирано начисляване на консумация от минибара.
Консумацията от минибара се начислява директно по сметката на госта при наличие на подходяща система за интерактивна телевизия.
Промяна на статуса при напускане.
Статусът на стая може да се промени автоматично при освобождаването ѝ.

Блокиране на стаи

Функционалността Блокиране на стаи в Clock EVO PMS позволява блокиране стаи от продажба по различни причини.

Различни блокажи за различните случаи.
  • Стаи затворени за продажба поради сериозни технически проблеми
  • Стаи блокирани с цел пестене на енергия или отопление
  • Стаи предназначени за вътрешна употреба
  • Стаи, в които не се препоръчва настаняване поради незначителни проблеми.
Различните блокажи се отчитат по различен начин в заетостта на хотела и по различен начин се отразяват на ключовите показатели (Заетост %, RevPar, и т.н. )
Множество блокажи.
Задаване и отмяна на повече от един блокаж наведнъж.
Видими в интерактивния монитор на стаите.
Блокажите се показват в монитор Статус на стаи и може да се променят директно от там.Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback