0-700-17-911 Контакти

Clock Evo СУПТО: подробно описание на хотелската програма

Рецепция

Разпределение на стаи

Ръчно разпределение на стаи.
При ръчното разпределение на стаи може да се вземат под внимание всички предпочитания на гостите и да се избере най-подходящата стая в интерактивния монитор Статус на стаи. Там Clock EVO СУПТО показва всички стаи, които отговарят на зададените критерии за търсене.
Автоматично разпределение на стаи.
Ако не се налага да удовлетворявате точно определени предпочитания, оставете програмата разпредели стаите автоматично вместо вас. Тя ще вземе под внимание настоящата заетост (свободни, заети) и домакинския статус (чиста, мръсни) на всички стаи. Освен това можете да зададете и правило за оптимизиране на настаняването, като например:
  • Равномерно натоварване, където EVO редува стаите, така че във всяка да има приблизително равен брой нощувки и те да се амортизират равномерно.
  • Максимална плътност, където EVO предлага първата освободена стая, независимо от номера или процента заетост. Това е изключително полезно за хотели с висока заетост, които работят на почти максимален капацитет.

Настаняване

Гост може да бъде настанен за по-малко от 30 секунди.

Настаняване с едно щракване.
Настанете индивидуална или групова резервация само с натискане на един бутон.
Регистрационни карти.
Печат на попълнени регистрационни карти за потвърждение и подпис от гостите.
Разпределение на стаи.
Разпределете стаите предварително или при настаняване. Процесът използва няколко алгоритъма, като осигурява оптимална заетост.
По-висок клас стая.
Настаняване на гости в по-висока категория стая на цената на първоначално резервирания тип.
Късно/ранно пристигане.
Информацията за късни, ранни или групови пристигания подпомага по-добрата организация на настаняването и избягването на погрешни анулации като непристигнали.
Първа храна от пакета.
В случай на променено пристигане можете да промените първата храна от пакета. Например, ако гостът е настанен вечерта, можете да промените първата храна от 'обяд' на 'вечеря'.
Непристигнали.
Непристигнали резервации получават съответния статус. Те може да се анулират ръчно или да се оставят с този статус в системата.

Изпращане

Изпращането също е бързо и лесно, тъй като системата ви води през всички необходими операции.

Изпращане с една операция.
Изпращането на една или няколко стаи или на цяла група изисква една единствена операция.
Обработка на депозити.
Неизползваните депозити автоматично се предлагат за консумиране или връщане.
Фактуриране.
Издаване на индивидуални или групови фактури. Данните от профила на госта или организатора се предлагат автоматично за фактуриране.
Отложени плащания/Кредитни сметки.
Настройте груповите сметки като "кредитни", за да можете при изпращане да фактурирате само допълнителните услуги ползвани от резервациите, а нощувките да бъдат платени по-късно. Операциите с кредитни сметки са ограничени с права за достъп.
Експресно изпращане.
Ако има подходяща интерактивна телевизионна система, гостите могат да регистрират напускането си без намеса от рецепция.

Съобщения, събуждане, локатори

По-доброто обслужване на гостите е осигурено от следните функции:

Бележки.
Към резервациите могат да бъдат добавени бележки, които да се появяват при настаняване, при изпращане, при редактиране или при начисляване на услуги.
Събуждане.
Събуждането по телефона се управлява през системата чрез напомняния. Ако има връзка към телефонна централа, обажданията могат да бъдат автоматизирани.
Съобщения.
Както събуждането по телефона, така и съобщенията за гости могат да се управляват от системата чрез напомняния или чрез свързване с телефонна централа. Ако има връзка с централата, на телефонния апарат светва лампичка, която показва наличието на чакащо съобщение.
Задачи за персонала.
Системата дава възможност да се създават и следят различни задачи, свързани в обслужването на гости, да се определят отговорници за тях, както и да се задават крайни срокове за изпълнението им.
Сметката по телевизията.
При наличие на подходяща система за интерактивна телевизия гостите могат да проверят текущата си сметка в хотела.
Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback