0-700-17-911 Контакти

Хотелски софтуер

Надеждната хотелска програма, която приближава бизнеса ви към успеха.

Ние разбираме, че всеки обект и уникален и всеки мениджър си е изградил свой собствен подход и стил на работа. Нашата хотелска програма не ви кара да променяте установените практики. Предлагаме ви софтуер, който улеснява и повишава ефективността на всяка операция и така постига цялостен гладък работен процес и по-високи резултати.


Резервации

Има различни резервации. Групова резервация с различни параметри за всяка стая или индивидуална, в която гостите имат различен престой, изхранване или данни за фактуриране - с хотелска програма Clock EVO обработвате най-сложните и обикновените случаи с еднаква лекота. Споделяте стаи, премествате гости, променяте детайли за отделен гост или ден от престоя. Интерактивните екрани и базата с профили улесняват максимално процеса на работа и ви позволяват да удовлетворите всяко желание на клиентите си бързо и лесно. Дори най-взискателните от тях ще оценят професионалните услуги, които предоставяте благодарение на Clock EVO.

Основни характеристики

 • Прост интуитивен резервационен процес
 • Почти неограничени модификации на резервациите
 • Интегрирана база с профили на клиенти
 • Обработка на групови резервации и руминг листи
 • Автоматично разпределение на стаи
Прочетете пълните спецификации >>


Рецепция

Опашки пред рецепцията и изнервени служители не са добри за бизнеса. Защото знаем това, Clock EVO е създаден така, че да ви води през всекидневните рутинни операции, без да изпадате в критични ситуации. Няма значение дали управлявате градски хотел с предимно индивидуални гости или ваканционен обект, където се настаняват големи групи туристи. С нашата хотелска програма вие можете да подготвяте настаняванията и изпращанията в спокойните часове и бързо да финализирате процеса, когато гостите се явят на рецепция. Системата следи всички специални изисквания към стаите и допълнителните услуги и ги отразява във отделните функционалности на софтуера - разпределянето на стаи, инструкциите към домакинството, напомняне за обаждане и др. Всичко това, заедно с контрола върху служителите и техните действия, гарантира перфектната ви работа.

Основни характеристики

 • Автоматично или ръчно разпределяне на стаи
 • Настаняване и изпращане на групи с едно кликване
 • Предоставяне и начисляване на допълнителни услуги
 • Услуги за гостите - събуждане, съобщения
 • Споделяне и смяна на стая, преместване, ъпгрейд
 • Обработка на непристигнали резервации и гаранции
 • Разпределение на плащанията
 • Разпращане на листи със задачи по отдели
Прочетете пълните спецификации >>


Потребителски профили

В хотелиерския бранш е изключително важно не само да се привличат нови клиенти, но и да се поддържа и развива доверието и партньорството с постоянните гости, корпоративните партньори, тоуроператорите и агентите. Потребителските профили ви предоставят ценна информация в точния момент и на правилното място. Тъй като всички модули на хотелската програма споделят обща база данни, служителят, който общува с клиента, може да отвори профила му от всеки екран и да предложи точно това, от което той се нуждае. Бързото обслужване и преференциалното отношение биват високо оценени и възнаградени с лоялност. В допълнение, профилите ви дават възможност да опознаете клиентите си, да анализирате поведението им и да прецизирате маркетинговите си кампании и позиционирането на нови продукти.

Основни характеристики

 • Достъп от всеки активен екран
 • Подробна информация за клиента
 • Автоматично прехвърляне на данните в резервация
 • Запис на договорени цени и условия
 • Инструкции за оформяне на плащането
 • Контрол на достъпа на служителите
 • История на профила и статистика
Прочетете пълните спецификации >>
Каса, фактуриране, разчети и нощен одит

Без съмнение качеството на обслужване и предлаганите удобства са ключов фактор за успеха на един хотел. Но за да се постигне цялостен положителен резултат, е необходим и строг финансов контрол. Clock EVO ви дава всичко необходимо, за да го постигнете. Хотелският ни софтуер предлага пълна гъвкавост в операциите - смесени плащания, включително в различни валути, няколко типа документи за да оптимизирате документооборота, проследяване на получените депозити и тяхната консумация. Подробна справка за вземанията показва тяхната възраст, срок за погасяване, свързаните резервации и фактури. За да имате пълен контрол, можете да определяте правата за достъп на персонала, както и да генерирате справки с извършените корекции, причината за тях и отговорния служител. Друго улеснение е автоматичният нощен одит, който стартирате с един бутон и който приключва финансовия ден и заключва всички сметки.

Основни характеристики

 • Различен начин на плащане и валута в една транзакция
 • Разчети и проследяване вземанията
 • Автоматичен нощен одит
 • Настройка на формат и език за фактурите
 • Различни типове документи за печат
 • Контролни функции и нива на достъп за персонала
 • Различни справки и отчети
Прочетете пълните спецификации >>


Домакинство и поддръжка

Можете да предоставите на клиентите си възможността да поръчват специално зареждане на стаите си. Подобна информация може да се впише в конкретна резервация или в профила на клиента, ако условията са включени в договор за настаняване. С хотелска програма Clock EVO създавате стандартни и специфични схеми за зареждане, например за конкретен туроператор. По този начин, след разпределението на стаите, домакинството получава детайлна справка и списък със задачи, за да няма пропуски и да се спазят изискванията. Подобен списък може да се изпрати и към отдела по поддръжка. Статусът на всяка стая се променя автоматично, когато е почистена, блокирана или гостите са я напуснали. Има няколко вида блокировка на стаите, които се отразяват по съответния начин на всеки интерактивен екран, напр. Прогнозна заетост.

Основни характеристики

 • Стандартни процедури и индивидуални списъци със задачи
 • Специфични схеми за зареждане към профил
 • Различни типове блокировка на стаи според причината
 • Автоматично опресняване на статуса на стаите
 • Изчисляване на домакинските разходи
 • Схеми за поддръжка и инструкции за ремонт
Прочетете пълните спецификации >>
Управление на сложни тарифи

Определянето на тарифите и управлението на доходността са прецизни дейности, от които зависи до голяма степен успехът на хотела. Ние се гордеем изключително много с мощната система за тарифиране на Clock EVO. Нашата хотелска програма ви позволява да залагате различни ценови нива, отстъпки и пакети, както и рестрикции по тяхното прилагане. С повече от 75 модификатора на цените, вие можете да прилагате изключително гъвкава ценова политика. С въвеждането на нова резервация и избор на тарифа, софтуерът калкулира автоматично крайната цена или дава съобщение за грешка, ако не е спазено някое ограничение. Така се минимизират ръчните операции и риска от грешки. Правата за корекции и работа с тарифите могат да се ограничат по групи потребители за повече сигурност и контрол.

Основни характеристики

 • Повече от 75 модификатора на цените
 • Wide range of rate restrictions to maximise the revenue
 • Множество рестрикции за оптимизиране на приходите
 • Автоматична калкулация и предупреждения
 • Залагане на отстъпки, пакети и специални оферти
 • Комбиниране на пакети с допълнителни услуги
 • Различни нива на достъп до боравенето с тарифи
Прочетете пълните спецификации >>
Статистика, отчети и прогнози

За да имате винаги ясен поглед върху работата на хотела ви е необходима надеждна система за наблюдение и анализ. Редовното отчитане, измерване и анализиране на резултатите ви дава възможност да предвидите евентуален спад в продажбите или друг проблем и да предприемете нужните действия. Хотелският софтуер Clock EVO извлича над 200 различни отчета и ви дава широк набор от филтри, с които да пресявате информацията. По този начин придобивате представа за общата работа на хотела или се концентрирате върху отделни аспекти. С нашата хотелска програма вие проследявате операциите, извършвани от персонала и проверявате тяхната коректност. Системата калкулира всички стандартни ключови индикатори за представянето (КПИ), определени от организацията USALI. Чрез прилагане на различни сценарии можете да прогнозирате заетостта и приходите и да оптимизирате продажбите си.

Основни характеристики

 • Ежедневни справки, улесняващи работата на различните отдели
 • Подробни отчети, покриващи всички аспекти на дейността
 • Различни филтри за пресяване на извлечената информация
 • КПИ според стандартите на USALI
 • Контрол над дейността на служителите
 • Краткосрочна и дългосрочна прогнозна заетост с различни сценарии
 • Експорт на документи към MS Office или Open Office
Прочетете пълните спецификации >>


Управление на договори с туроператори

Clock EVO предлага една от най-функционалните и ефективни системи за управление на туроператорски договори. Това е отличителна черта на нашата хотелска програма и причината EVO да бъде категоричния избор на много ваканционни хотели.

След като веднъж се въведат всички договори, условията по тях се прилагат автоматично към всяка резервация, асоциирана към съответния профил. Не се налагат никакви ръчни начисления или корекции на тарифи или пакети, служителите могат да настаняват гости или да въвеждат руминг листи, без дори да са запознати с договора. Всички последващи операции се изпълняват от хотелския софтуер - калкулиране и начисляване на цена, отчисляване на такси и данъци, издаване на фактури и трансфер на данните към журнала с разчети. Clock EVO ви позволява да променяте формата на документите за всеки партньор, да залагате цени в различни валути, да извличате подробна информация под формата на отчети и да прогнозирате заетостта при различни сценарии.

Основни характеристики

 • Автоматично извършване на операции според условията на договора
 • Автоматично въвеждане на руминг листи
 • Усъвършенствана и прецизна тарифна система
 • Залагане на различни такси и данъчни ставки
 • Управление на контингенти, периоди за освобождаване, букинг позиции
 • Обработка на предварителни плащания, ранни записвания и депозити
 • Поверителност на цените в договорите с туроператори
 • Прогнозиране на заетост и приходи, отчети и статистика
Прочетете пълните спецификации >>

Широка гама интерфейси

Модерните технологии играят решаваща роля при избора на хотел за все по-голяма част от потребителите. Затова ние сме разработили и постоянно увеличаваме набора от интерфейси, с които да свържете хотелска програма Clock EVO към технологии на други производители - телефонни централи, интерактивни телевизии, електронни брави, системи за енергоспестяване, ПОС системи, интернет таксуващи системи, фискални принтери и други. Така ви даваме възможност да подобрявате услугите си и да улеснявате работата си. Например, ако доставчикът осигурява такава функционалност, интерактивната ТВ система може да поддържа и съобщения за гостите, преглед на сметката, експресно изпращане, промяна на статуса на стаята след почистване и т.н.
Ние не ви налагаме избор на хардуер, а синхронизираме нашата хотелска програма с вашите ресурси.

Clock Evo Системни изисквания (минимални) >>


Основни интерфейси

 • Телефонни централи и отчитане на разговори
 • Системи за електронно заключване и контрол на достъпа
 • Вътрешен кредит и други начисляващи системи (POS системи на Clock или на външни доставчици, специализирани системи за таксуване, други)
 • Фискални принтери, касови апарати, четци
 • Системи за платена телевизия или за интерактивна телевизия
 • Системи за таксуване на достъпа до интернет
 • Системи за разплащания с кредитни и дебитни карти
 • Експорт на документи към счетоводен или ERP софтуер
Изтегли пълен списък с поддържаните интерфейсиИ това не е всичко

Прочетете подробните описания на всяка функционалност или посетете видео библиотеката в секция Поддръжка, за да се запознаете с пълните възможности на Clock EVO.

Видео обучения Свържете се с нас


Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback