0-700-17-911 Контакти

Програма за клиентска лоялност


Изградете дългосрочни взаимоотношения с важните за бизнеса ви хора!


Редовните посетители на хотелите често търсят някакви допълнителни ползи, добавени към услугите и удобствата, които обектът предлага. Ключът към тези клиенти са програмите за клиентска лоялност, с които можете да ги ангажирате и да ги привлечете да се връщат многократно в хотела ви. С тях можете да спечелите и гостите, резервирали чрез посредник и да ги превърнете в свои директни клиенти. Системите с наградни точки са търсени от корпоративните и редовните потребители на хотелски услуги, и работят много успешно, особено в по-големи групи или вериги хотели. Хотелска програма Clock EVO ви дава възможността да предложите на клиентите си бонусна система от най-висок клас, да се превърнете в техния предпочитан бранд и да провокирате тяхната активност.

Членовете на вашата програма за лоялност получават точки за реализирани нощувки или използване на други услуги, предлагани от вас. За да включите състезателен и престижен елемент, можете да въведете различни нива или статуси, в зависимост от натрупаните точки. С покачване на статуса се увеличава и стойността на предлаганите бонуси. Можете да свържете картов четец към хотелската система и да обработвате свои собствени брандирани членски карти.


ScreenshotsВие определяте срещу кои услуги ще предлагате наградни точки и колко да се начисляват за всяка от тях според статуса. Можете и да изключвате продукти с по-ниска печалба (например външни услуги) от програмата. Критерият за начисление може да е брой нощувки или сума натрупан оборот. Изразходването на натрупаните на точки също може да става по няколко начина - да се заплаща с тях за използвани услуги или да се закупуват само предварително обявени бонус пакети. Ако включите и заведенията за хранене в програмата, вашите лоялни клиенти ще получават фиксирани отстъпки при консумация, които могат да варират за отделните заведения и според достигнатия статус.

И последно, но не по важност, хотелска програма Clock EVO ви предлага ефективна система за одитиране към модула за клиентска лоялност. С нея проследявате начисляването и изразходването на точки, индентифицирате евентуални злоупотреби, оценявате ефективността на цялата програма. Чрез анализ на поведението на участниците в нея вие опознавате клиентите си и добивате ценна информация, която ви помага да усъвършенствате маркетинговата си стратегия.Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback