0-700-17-911 Контакти

Управление на онлайн канали


Управлявайте повече онлайн канали по-лесно, бързо и ефективно

Във време на непрекъснато нарастващ дял на онлайн резервациите за нощувки ви е нужна надеждна система, с която да управлявате продажбите през множество онлайн канали и посредници. Успешният мениджър успява да поддържа баланса между традиционна и интернет дистрибуция, с която да увеличи заетостта, без да допусне спад в приходите. Да се подават наличности и цени към всеки един партньорски сайт поотделно е трудна задача, която ви отнема ценно време. Затова Clock EVO предлага като опция интерфейс към канален мениджър, с който този проблем вече не съществува.


Всичко на едно място

Каналният мениджър е функционалност, с помощта на която управлявате всички канали за онлайн продажби от едно-единствено място. Тъй като значително намалява времето за актуализация на наличността и цените, тя ви позволява да добавите повече канали и по този начин да увеличите своето онлайн присъствие. На един екран, само с една регистрация, вие контролирате количеството стаи, тяхното разпределение и тарифите, които да предоставите за продажба на интернет партньорите си. На друг екран можете да прегледате всички интернет резервации наведнъж или само тези, които идват от избрани сайтове. Виждате и променяте наличността и цените за всички или за избрани канали, за период или за ден от седмицата, за всички или за определени тарифи и типове стаи.

Списък с предлаганите канали

За подробна информация относно поддържаните канали, моля свържете се с Търговски представител на Клок


КонтактиLive chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback