Връзка с нас

Екипът на Клок е на ваше разположение. Научете с кого и как да се свържете за всякакви въпроси, коментари или съдействие.

Искане за оферта

За търговски въпроси и абонаментни планове, свързани с Clock PMS+:

Поискайте оферта


Clock PMS+

За технически въпроси, свързани с функционирането на Clock PMS+:

Потърсете помощ


Clock EVO

За технически въпроси, свързани с функционирането на Clock EVO/POSitive:

Потърсете помощ