0-700-17-911 Контакти

Информационна кампания относно Единната система за туристическа информация


Публикувано: 05.08.2019


За улеснение на нашите клиенти при подаване на данни към Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) предстои създаването на специален интерфейс. Като това ще се случи след приключването на регистрацията на продуктите ни по изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. Този интерфейс към ЕСТИ ще работи през API и ще бъде автоматичен, елиминирайки нуждата от клиентска намеса подаването на данните.

Моля, обърнете внимание, че интерфейсът към ЕСТИ подлежи на допълнително лицензиране. За повече информация относно предстоящия нов интерфейс и лицензирането му можете да се обърнете към Търговския ни отдел.

До излизането на интерфейса може да въвеждате ръчно данните за всеки гост на сайта на Единната система за туристическа информация или да използвате справка „Регистър за настанените туристи“ от група „Адресни карти и регистри“. Изпълнете справката със стойност „Пристигнали в периода“ за филтър „Тип на справката“.

Справката съдържа всички нужни данни освен информация на средна цена на нощувката. Този показател може да получите от справка „Заетост и приходи за период - основни показатели“ от група „Статистика и маркетинг“. Изпълнете справката за същия период, за който изпълнявате и „Регистър за настанените туристи“, използвайте стойността на показател „Средна цена на легло“.

За да подготвите файл, подходящ за импорт в ЕСТИ, експортирайте справка „Регистър за настанените туристи“ в Excel формат. Коригирайте съдържанието на файла, като спазите изискванията за неговия формат - подредете колоните, премахнете излишните от тях и добавете информацията за средна цена на нощувката.Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback