0-700-17-911 Контакти

Информационна кампания относно Единната система за туристическа информация


Файлов експорт към ЕСТИ от Clock PMS СУПТО

Публикувано: 17.10.2019


С цел да подпомогнем потребителите на Clock PMS СУПТО с покриването на изискванията за Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) вече е добавена възможност за файлов експорт към ЕСТИ директно от Clock PMS СУПТО. За да използвате нова функционалност:

  • Отидете на „Други" - „Справки“ - „Локализации“ - „Unified System for Tourist Information Report”;
  • Попълнете уникалния номер на мястото за настаняване, който се взема от регистрацията в ЕСТИ;
  • Натиснете бутона „Create”, за да създадете настройката;
  • Върнете се назад до страницата „Локализации” и отново отворете „Unified System for Tourist Information Report“;
  • Въведете период, за който искате да генерирате файла;
  • Изберете бутона „Покажи“, за да прегледате файла преди експорт;
  • Щракнете бутона „Експорт”, за да експортирате файла към ЕСТИ;

За Ваше улеснение има и лог кога е направен експортът. Достъпва се от бутона „Reports”, като този лог също така Ви дава възможност отбележите, че файлът е качен на сайта на ЕСТИ. По този начин потребителите лесно могат да се ориентират кога файлът е експортиран и кога е качен на сайта на ЕСТИ.


Нова версия на Evo 8 с добавен експорт към ЕСТИ

Публикувано: 18.09.2019


Радваме се да Ви информираме, че вече е дистрибутирана новата версия на Еvo 8 (версия 53), предлагаща Ви експорт към ЕСТИ. Експортът е реализиран чрез CSV файл и е достъпен за всички потребители с активни абонаментни договори. НЕ се изисква допълнителен лиценз. За да се възползвате от новата функционалност е нужно да се попълнят само следните настройки:

  1. От меню Система --> Външни интерфейси --> Експортни интерфейси --> ЕСТИ файл, в полето AccomodationPlaceUIN следва да се въведе уникален номер на мястото за настаняване, който се взема от регистрацията в ЕСТИ.

  1. В същия екран се задават и съответствия между документите за самоличност, които се използват в ClockEvolution, и тези от номенклатурата на ЕСТИ.

Експортът се стартира от меню Система --> Експорт --> ЕСТИ файл. Преди да се изпълни е нужно да се въведе дата на настаняване, за която ще се експортират данни.


Публикувано: 05.08.2019


За улеснение на нашите клиенти при подаване на данни към Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) предстои създаването на специален интерфейс. Като това ще се случи след приключването на регистрацията на продуктите ни по изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. Този интерфейс към ЕСТИ ще работи през API и ще бъде автоматичен, елиминирайки нуждата от клиентска намеса подаването на данните.

Моля, обърнете внимание, че интерфейсът към ЕСТИ подлежи на допълнително лицензиране. За повече информация относно предстоящия нов интерфейс и лицензирането му можете да се обърнете към Търговския ни отдел.

До излизането на интерфейса може да въвеждате ръчно данните за всеки гост на сайта на Единната система за туристическа информация или да използвате справка „Регистър за настанените туристи“ от група „Адресни карти и регистри“. Изпълнете справката със стойност „Пристигнали в периода“ за филтър „Тип на справката“.

Справката съдържа всички нужни данни освен информация на средна цена на нощувката. Този показател може да получите от справка „Заетост и приходи за период - основни показатели“ от група „Статистика и маркетинг“. Изпълнете справката за същия период, за който изпълнявате и „Регистър за настанените туристи“, използвайте стойността на показател „Средна цена на легло“.

За да подготвите файл, подходящ за импорт в ЕСТИ, експортирайте справка „Регистър за настанените туристи“ в Excel формат. Коригирайте съдържанието на файла, като спазите изискванията за неговия формат - подредете колоните, премахнете излишните от тях и добавете информацията за средна цена на нощувката.Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback