Clock POSitive Admin: Конфигурация

14 филма придружени с линкове към текстови инструкции. Курсът представя подготовката на системата за работа. Предназначен за потребители на управленско и изпълнително ниво, отговорни за въвеждането на системата в експлоатация.

CPS01: Създаване на обекти в Clock POSitive Admin (1:35 мин.)

 • възможните операции с обекти;
 • създаване на обект.
Гледай видеото

CPS02: Задаване на системна дата в Clock POSitive Admin (0:35 мин.)

 • Видеото показва как се задава системната дата в Clock POSitive Admin.
Гледай видеото

CPS03: Създаване на складове в Clock POSitive Admin (1:07 мин.)

 • Видеото поазква как се създават складове в системата.
Гледай видеото

CPS04: Създаване на артикули в Clock POSitive Admin (3:31 мин.)

 • създаване на групи артикули;
 • създаване на артикули;
 • особености
Гледай видеото

CPS05: Създаване на раздели в меню в Clock POSitive Admin (1:05 мин.)

 • Видеото показва как се създават разделите в менютата в системата.
Гледай видеото

CPS06: Създаване на меню в Clock POSitive Admin (1:59 мин.)

 • създаване на ново меню;
 • копиране на съществуващо меню.
Гледай видеото

CPS07: Създаване на ценови листи в Clock POSitive Admin (6:40 мин.)

 • въвеждане на единични артикули в базова ценова листа;
 • въвеждане на групи артикули в ценова листа;
 • създаване на допълнителни ценови листи.
Гледай видеото

CPS08: Редакция на ценови листи в Clock POSitive Admin (7:49 мин.)

 • редакция на отделни артикули;
 • редакция на повече от един артикул или цяла листа;
 • възможности за редакция - Специални функции и Разширена редакция.
Гледай видеото

CPS09: Дефиниране на отстъпки в Clock POSitive Admin (1:52 мин.)

 • дефиниране на отстъпка;
 • задаване на тип на отстъпката - процент, твърда сума, свободна стойност;
 • определяне на ниво на достъп до отстъпката.
Гледай видеото

CPS10: Дефиниране на сервиз в Clock POSitive Admin (1:17 мин.)

 • дефиниране на сервиз;
 • тип на надценката - твърда сума, свободна стойност;
 • задаване на горна и долна граница на сервиза;
 • определяне на ниво на достъп до сервиза.
Гледай видеото

CPS11: Дефиниране на причини за войд в Clock POSitive Admin (1:32 мин.)

 • дефиниране на избираемите причини за войд;
 • определяне на ниво на достъп.
Гледай видеото

CPS12: Дефиниране на типове плащане в Clock POSitive Admin (2:59 мин.)

 • следене в справки;
 • фискален статус;
 • връзка с хотелска система;
 • връзка с програма за клиентска лоялност.
Гледай видеото

CPS13: Регистриране на клиенти в Clock POSitive Admin (3:41 мин.)

 • създаване на групи клиенти;
 • регистриране на клиент.
Гледай видеото

CPS14: Създаване на потребител в Clock POSitive Admin (3:04 мин.)

 • създаване на потребител;
 • присвояване на група права.
Гледай видеото