Конфигурации Складова програма

18 филма придружени с линкове към текстовите инструкции. Курсът показва първоначалната настройка на системата стъпка по стъпка. Предназначен за потребители отговорни за подготовката на системата за работа.

CES01: Създаване на обекти и складове в Clock EVO Inventory Control (1:59 мин.)

 • Видеото показва как се създават складове и обекти в програмата.
Гледай видеото

CES02: Въвеждане на фирмени данни в Clock EVO Inventory Control (0:52 мин.)

 • Видеото показва как се въвеждат фирмени данни в програмата.
Гледай видеото

CES03: Въвеждане на контрагенти в Clock EVO Inventory Control (1:27 мин.)

 • Видеото показва как се въвеждат данни на контрагенти в програмата.
Гледай видеото

CES04: Създаване на мерни единици в Clock EVO Inventory Control (0:53 мин.)

 • Видеото показва как се създават мерни единици в програмата.
Гледай видеото

CES05: Създаване на тип плащане в Clock EVO Inventory Control (0:45 мин.)

 • Видеото показва как се създава тип плащане в програмата.
Гледай видеото

CES06: Настройка на типове документи в Clock EVO Inventory Control (6:30 мин.)

 • вид - първичен, резултатен, съпроводителен, поръчка;
 • настройка на разпечатки;
 • дефиниране на номератор.
Гледай видеото

CES07: Създаване на данъчни групи в Clock EVO Inventory Control (1:27 мин.)

 • Видеото показва как се създават данъчни групи в програмата.
Гледай видеото

CES08: Стойности по подразбиране в Clock EVO Inventory Control (3:00 мин.)

 • Видеото разглежда стойностите по подразбиране, които се предлагат за ежедневните операции в програмата.
Гледай видеото

CES09: Продукти без трансформация в Clock EVO Inventory Control (6:52 мин.)

 • продукти и полуфабрикати;
 • групи продукти;
 • нов продукт - основни данни;
 • допълнителни данни за поръчки;
 • рестрикции за употреба;
Гледай видеото

CES10: Продукти с трансформация в Clock EVO Inventory Control (5:27 мин.)

 • продукти и полуфабрикати;
 • нов продукт;
 • схема за производство.
Гледай видеото

CES11: Групи изделия в Clock EVO Inventory Control (1:33 мин.)

 • Видеото обяснява групите изделия в програмата.
Гледай видеото

CES12: Създаване на изделие в Clock EVO Inventory Control (3:39 мин.)

 • Видеото проследява създаването на изделие в програмата.
Гледай видеото

CES13: Създаване на рецепта на изделие в Clock EVO Inventory Control (4:09 мин.)

 • Видеото показва как се създава рецепта за изделие.
Гледай видеото

CES14: Операции в екран „Изделия“ в Clock EVO Inventory Control (3:54 мин.)

 • преглед;
 • създаване на ново изделие;
 • създаване на рецепта;
 • редакция;
 • изтриване;
 • рестрикции;
 • преизчисляване;
 • смяна на склад;
 • копие.
Гледай видеото

CES15: Стокови листи в Clock EVO Inventory Control (5:18 мин.)

 • създаване на нов стоков лист;
 • въвеждане на стоки в стоков лист;
 • употреба в модул "Поръчки".
Гледай видеото

CES16: Периоди с фирмени цени в Clock EVO Inventory Control (1:26 мин.)

 • Видеото обяснява периодите с фирмени цени в програмата.
Гледай видеото

CES17: Съответствия на складове в Clock EVO Inventory Control (2:12 мин.)

 • Видеото показва как се настройват съответствия на складове между Clock EVO Inventory Control и Clock POSitive Admin.
Гледай видеото

CES18: Съответствия на стоки в Clock EVO Inventory Control (4:16 мин.)

 • Видеото разглежда автоматично и ръчно настройване на съответствията на стоки.
Гледай видеото